Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Poznánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Lesy Brestov, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia.

Miesto: sála kultúrneho domu obce Brestov

Dňa: 3.2.2024 (v sobotu) o 16:00 hod.

Zverejnené 2.1.2024

Pozvánku si možete stiahnut tu

Splnomocnenie si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov

V sobotu dňa 1.4.2023 sa uskutoční brigáda. Budeme zberať odpadky. Zrazd pri obecnom úrade Brestov o 8:30.

Potrebné si doniesť rukavice.


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Poznánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Lesy Brestov, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia.

Miesto: sála kultúrneho domu obce Brestov

Dňa: 4.3.2023 (v sobotu) o 15:00 hod.

Zverejnené 3.2.2023 18:00

Pozvánku si možete stiahnut tu

Splnomocnenie si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Poznánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Lesy Brestov, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia.

Miesto: sála kultúrneho domu obce Brestov

Dňa: 21.5.2022 (v sobotu) o 17:00 hod.

Zverejnené 19.4.2022 18:00

Pozvánku si možete stiahnut tu

Splnomocnenie si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Poznánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Lesy Brestov, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie konané dňa 7.8.2021 bolo ako čiastkové, zúčastnilo sa 38% podielníkov.

Preto Vás žiadame o účasť hlavne tých podielníkov ktorí sa valného zhromaždenia konaného dňa 7.8.2021 nezučastnili.

Miesto: sála kulturného domu obce Brestov

Dňa: 5.9.2021 (v nedelu) o 18:00 hod.

Program zhromaždenia:

1. Voľba zapisovateľa a skrutátorov

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Správa LH za rok 2020

4. Správa o hospodárení finančných prostriedkov za rok 2020, účtovná uzávierka a jej schválenie

5. Správa predsedu DR za rok 2020

6. Rozpočet na rok 2021

7. Informácia o vozidle V3S, palivovom dreve, podiely palivového dreva, oprava lesných ciest, brigády pri výsadbe stromčekov

8. Informácia o nájme za pozemky, na ktorých sú postavené poľovnícke zariadenia a chata

9. Informácie o stave kameňolomu

10. Schválenie odmien členov výboru a dozornej rady na rok 2021

11. Informácia o dani z nehnuteľnosti 2020

12. Solárne zariadenie na kôlňu

13. Zmena z TPP a ostatných plôch na lesné pozemky

14. Odkúpenie podielu parcely 251 k.u Brestov pre urbariát

15. Informácia o poľ. revíre

16. Kúpa kosačky na kosenie luky pri kôlni

17. Rozdelenie finančných podielov zo zisku

18. Diskusia

19. ZáverZverejnené 7.8.2021 21:00

Pozvánku si možete stiahnut tu

Splnomocnenie si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Poznánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Lesy Brestov, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia.

Miesto: sála kultúrneho domu obce Brestov

Dňa: 7.8.2021 (v sobotu) o 17:00 hod.

Program zhromaždenia:

1. Voľba zapisovateľa a skrutátorov

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Správa LH za rok 2020

4. Správa o hospodárení finančných prostriedkov za rok 2020, účtovná uzávierka a jej schválenie

5. Správa predsedu DR za rok 2020

6. Rozpočet na rok 2021

7. Informácia o vozidle V3S, palivovom dreve, podiely palivového dreva, oprava lesných ciest, brigády pri výsadbe stromčekov

8. Informácia o nájme za pozemky, na ktorých sú postavené poľovnícke zariadenia a chata

9. Informácie o stave kameňolomu

10. Schválenie odmien členov výboru a dozornej rady na rok 2021

11. Informácia o dani z nehnuteľnosti 2020

12. Solárne zariadenie na kôlňu

13. Zmena z TPP a ostatných plôch na lesné pozemky

14. Odkúpenie podielu parcely 251 k.u Brestov pre urbariát

15. Informácia o poľ. revíre

16. Kúpa kosačky na kosenie luky pri kôlni

17. Rozdelenie finančných podielov zo zisku

18. Diskusia

19. ZáverZverejnené 5.7.2021 21:00

Pozvánku si možete stiahnut tu

Splnomocnenie si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Ponuka na predaj nehnuteľností

Ponuku si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Ponuka na predaj nehnuteľností

Ponuku si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov - Poznánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Lesy Brestov, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia.

Miesto: sála kultúrneho domu obce Brestov

Dňa: 22.2.2020 (v sobotu) o 16:00 hod.

Program zhromaždenia:

1. Voľba zapisovateľa a skrutátorov

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Správa LH za rok 2019

4. Správa o hospodárení finančných prostriedkov za rok 2019, účtovná uzávierka a jej schválenie

5. Správa predsedu DR za rok 2019

6. Rozpočet na rok 2020

7. Informáciu o vozidle V3S, palivovom dreve, podiely palivového dreva, oprava lesných ciest, brigády pri výsadbe stromčekov

8. Informácia o nájme za pozemky, na ktorých sú postavené poľovnícke zariadenia a chata

9. Informácie o stave kameňolomu

10. Schválenie odmien členov výboru a dozornej rady na rok 2020

11. Diskusia

12. ZáverZverejnené 19.1.2020 21:00

Pozvánku si možete stiahnut tu


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov

Pozemkové Spoločenstvo ponúka na predaj drevo po prerezávke a ťažbe po kalamite,

prevažne konáre borovica, lieska, hloch, sucháre ležiace na zemi.

Cena 15 Eur za 8pm. Prosíme nahlásiť do 4.8.2019.

Bližšie info u Petra Kazimíra 0915 954 723


Oznam Pozemkového Spoločenstva Lesy Brestov

V sobotu dňa 15.6.2019 sa uskutoční brigáda. Zrazd pri obecnom úrade Brestov o 8:00.

Potrebné si doniesť motorovu pílu, lopatu alebo motyku.